100+ stron internetowych, dzięki którym odnajdziesz swoich przodków

Od kilku lat w Internecie pojawia się coraz więcej stron, baz, wyszukiwarek i różnego rodzaju portali, dzięki którym możemy odnaleźć swoich przodków. Nie sposób przedstawić wszystkie strony, szczególnie, że wiele z nich dotyczy niewielkich regionów i poszczególnych miejscowości, lecz poniżej zamieszczamy ponad 100 stron, które pomogą Ci odszukać Twoich przodków!

Wyszukiwarki genealogiczne

GENETEKA
<<www.geneszukacz.genealodzy.pl>>

Geneteka to największa wyszukiwarka genealogiczna w Polsce. Zawiera blisko 35 milionów rekordów. Najwięcej z województwa łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

LUBGENS
<<www.regestry.lubgens.eu>>

Wyszukiwarka Lubgens gromadzi ponad 6 milionów osób z 624 parafii z Lubelszczyzny. Znaczna większość rekordów ma odnośniki do cyfrowych kopii poszczególnych aktów.

BASIA
<<www.basia.famula.pl>>

BaSIA to największy tego typu portal gromadzący zindeksowane nazwiska z ksiąg historycznej Wielkopolski. Strona o dużych możliwościach technicznych.

POZNAN PROJECT
<<www.poznan-project.psnc.pl>>

W Poznan Project można poszukiwać informacji o małżeństwach zawartych na terenie Wielkopolski zawartych w XIX wieku. Portal zawiera 1,6 mln nazwisk, co stanowi ok. 75 proc. wszystkich zawartych wówczas ślubów.

FAMILY SEARCH
<<www.familysearch.org/search/collection/1985025>>

Milion zindeksowanych nazwisk z ksiąg znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Wiele z nich jest zapisanych niepoprawnie. Brak cyfrowych wersji metryk. Oprócz tego odnaleźć można indeksy m.in. z dawnej archidiecezji lwowskiej, rejonu Lublina, ale też obszaru z lubuskiego. Wymagana darmowa rejestracja.

PROJEKT PODLASIE
<<www.projektpodlasie.pl>>

Wciąż rozwijana baza osób znajdujących się w księgach metrykalnych z terenu Podlasia z prawie 400 parafii. Wymagana darmowa rejestracja.

JEWISH RECORD INDEXING

<<www.jri-poland.org/jriplweb.htm>>
Wyszukiwarka osób pochodzenia żydowskiej na całym świecie.

PRA.IN.UA
<<www.pra.in.ua>>

Baza mieszkańców Ukrainy z lat 1650–1920. Częściowo płatna.

INDEKSY Z CZĘSTOCHOWY
<<www.genealodzy.czestochowa.pl/indeksy-metrykalne>>

Baza genealogiczna zindeksowanych nazwisk z terenu ziemi częstochowskiej. Ponad milion rekordów. Wymagana darmowa rejestracja.

BAZA INDEKSÓW Z POMORZA
<<www.ptg.gda.pl>>

Największa baza genealogiczna dla Pomorza.

BAZA INDEKSÓW Z KURPI
<<https://www.projektkurpie.pl/wyszukiwarka/>>

Baza genealogiczna dla terenu Kurpi..

BAZA INDEKSÓW Z WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
<<https://pomorskie.indeksy.net/>>

Największa baza genealogiczna dla tego rejonu .

BAZA METRYK Z GÓRNEGO ŚLĄSKA
<<https://siliusradicum.pl/ksiegi-metrykalne/>>

Indeksy i księgi metrykalne z Górnego Śląska.

SŁUPCA GENEALOGY
<<www.slupcagenealogy.com/SearchPg.aspx>>
Baza zawierająca indeksy z terenu powiatów: słupeckiego oraz kaliskiego.

BAZA INDEKSÓW Z GARWOLINA I OKOLIC
<<http://garwolin.org/metryki>>

Spisy pozametrykalne Garwolińskiej Grupy Indeksacyjnej.

SZLACHTA PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA
<<http://szlachtapolnocnegomazowsza.pl/indexy/>>

Projekt obejmuje tereny dawnych ziem: ciechanowskiej, łomżyńskiej, nurskiej, płockiej, różańskiej, wiskiej, wyszogrodzkiej, zakroczymskiej, zawkrzeńskiej. Indeksy z ksiąg sądowych, grodzkich, ziemskich i innych.

JAMIŃSKI ZESPÓŁ INDEKSACYJNY
<<https://jzi.org.pl/wyszukiwarka/>>

Bardzo szczegółowe indeksy z obszaru działania Stowarzyszenia.

Inne wyszukiwarki:

GENEALOGY INDEXER
<<www.genealogyindexer.org>>

Genealogy Indexer jest „wyszukiwarką w wyszukiwarkach” – przeszukuje dostępne online bazy danych, gazety i inne archiwalia z całego świata.

WIELKOPOLSKIE NEKROLOGI
<<www.wtg-gniazdo.org/wiki.php?page=Wyszukiwarka_nekrologow>>

Baza stworzona przez WTG „Gniazdo”, w której znajdują się nazwiska osób, których nekrologi znalazły się w wielkopolskiej prasie. Ponad 150 tys. rekordów.

WIELKOPOLSCY KSIĘŻA
<<www.wtg-gniazdo.org/ksieza/>>

Kolejna wyszukiwarka stworzona przez wielkopolskich genealogów. Projekt obejmuje spis księży działających na terenie Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej od początku XVIII wieku do II wojny światowej.

MIESZKAŃCY POZNANIA XVII WIEK
<<http://www.bkpan.poznan.pl/projekty-zakonczone/JW70/poznan.htm>>

Baza danych mieszkańców Poznania w 1792 roku na podstawie spisu posesji miasta.

MIESZKAŃCY POZNANIA XIX i XX WIEK
<<www.e-kartoteka.net>>

Wyszukiwarka nazwisk ze spisu ludności miasta Poznania obejmująca lata 1870-1931 stworzona przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.

KATASTER PRUSKI
<<www.odessa3.org/collections/land/wprussia/>>

Kataster pruski z lat 1772–1773.

KATASTER PRUSKI DLA POZNANIA
<<www.genealogy.drefs.net/Introduction.htm>>

Kataster pruski dla Poznania, lata 1793–1794. W wersji darmowej tylko podstawowe dane.

OSOBY REPRESJONOWANE ZE STRONY NIEMCÓW
<<www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie>>

Wyszukiwarka osób będących ofiarami represji niemieckich w czasie II wojny światowej. Stale aktualizowana, liczy 4,5 mln nazwisk.

KATALOG IPN
<<www.katalog.bip.ipn.gov.pl/>>

Katalog Instytutu Pamięci Narodowej funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa, rozpracowywanych oraz tych na kierowniczych stanowiskach.

WIĘŹNIOWIE AUSCHWITZ
<<www.auschwitz.org/muzeum/informacja-o-wiezniach/>>

Wyszukiwarka więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.

INDEKS REPRESJONOWANYCH PRZEZ ZSRS
<<www.indeksrepresjonowanych.pl>>

Wyszukiwarka prowadzona obecnie przez Instytut Pamięci Narodowej, a wcześniej przez „Kartę”, gromadzi informacje o obywatelach II Rzeczpospolitej poszkodowanych przez ZSRS w latach 1939-1945.
Wciąż aktualizowana.

OBD MEMORIAL
<<www.obd-memorial.ru/html/index.html>>

Baza strat osobowych Armii Czerwonej. Wiele milionów skanów
i rekordów. Sporo Polaków z dawnych Kresów. Wyszukiwania tylko nazwisk zapisanych cyrylicą.

PUR WROCŁAW
<<www.stg-wroclaw.pl/wyszukiwarka-pur>>

Wyszukiwarka osób zarejestrowanych we wrocławskim Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym stworzona przez członków ŚTG.

BAZA OFICJALISTÓW
<<www.genealogia.okiem.pl/rzadca/index.php>>

Baza oficjalistów dóbr prywatnych jest świetnym źródłem dla osób, których przodkowie byli ekonomami, rządcami i dzierżawcami.

BAZA POWSTAŃCÓW
<<www.genealogia.okiem.pl/powstanies/>>
Baza powstańców styczniowych tworzona na podstawie literatury, archiwów, pamiętników, informacji rodzinnych.

POLEGLI W I WOJNIE ŚWIATOWEJ
<<www.polegli.forgen.pl/>>

Wyszukiwarka stworzona przez Waldemara Fronczaka przy współpracy Witolda Mazuchowskiego i Anny Lubedkin. Spis obejmuje zachowane w formie nagrobnych inskrypcji nazwiska poległych w trakcie działań wojennych w latach 1914-1918.

BAZA OFIAR RZEZI WOŁYŃSKIEJ
<<https://zbrodniawolynska.pl/zw1/form/247,Baza-Ofiar-zbrodni-wolynskiej.html>>

Głównym celem projektu jest upamiętnienie ofiar zbrodni ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1939-1945. Baza wciąż jest uzupełniana.

SPIS DAWNYCH KOLEJARZY
<<www.kolejarze-online.pl/wyszukiwarka/>>

W portalu można znaleźć informacje o kolejarzach od początku dróg żelaznych do II wojny światowej.

Wyszukiwarki archiwalne:

SZUKAJWARCHIWACH.GOV.PL
<<https://szukajwarchiwach.gov.pl/>>

Oficjalna strona archiwów państwowych. W portalu znajdują się zarówno skany ksiąg metrykalnych i innych dokumentów, jak i inwentarze archiwów państwowych i niektórych archiwów diecezjalnych.

URZĘDY STANU CYWILENGO
<<https://dane.gov.pl/pl/dataset/149,dane-teleadresowe-urzedow-stanu-cywilnego-w-polsce>>

Wyszukiwarka Urzędów Stanu Cywilnego wraz z ich dokładnymi adresami i innymi danymi teleadresowymi.

ARCHIWUM DIECEZJALNE PELPIN
<<www.diecezja-pelplin.pl/instytucje/archiwum-diecezjalne>>
Spis ksiąg znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Pelpinie.

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE CZĘSTOCHOWA
<<www.aacz.czestochowa.pl/index.php?id=1477330253&langu=pl>>

Inwentarze archiwaliów znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie.

ARCHIWUM DIECEZJALNE ZIELONA GÓRA
<<http://www.archiwum.diecezjazg.pl/index.php/zasoby-archiwalne/>>

Spis zespołów archiwalnych znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze.

ARCHIWUM DIECEZJALNE TARNÓW
<<http://archiwum.diecezja.tarnow.pl/zasoby-archiwum.html>>

Spis archiwaliów znajdujących się w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie.

ARCHIWUM DIECEZJALNE WŁOCŁAWEK
<<http://archiwumwloclawek.pl/>>

Zasób Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE GNIEZNO
<<www.archiwum.archidiecezja.pl/pl/katalog-on-line.html>>

Internetowy katalog zasobu znajdującego się w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.

ARCHIWUM ARCHIDIECEZJALNE POZNAŃ
<<www.bazy.aap.poznan.pl/ksiegi.php>>

Lista ponad 8 tys. ksiąg metrykalnych znajdujących się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

ARCHIWUM DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
<<www.archiwum.koszalin.opoka.org.pl/katalogi.html>>

Katalog online zasobu Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

POLSKA DEKLARACJA O PODZIWIE I PRZYJAŹNI DLA STANÓW ZJEDNOCZONYCH
<<http://polska1926.pl>>

Polska 1926. Portret zbiorowy II RP to prezentacja jednego z największych imiennych spisów społeczeństwa międzywojennej Polski. Wśród 5,5 mln podpisów niemal każdy z nas może odnaleźć swojego bliskiego.

Wyszukiwarki cmentarzy:

GENEALOGICZNE.PL
<<www.genealogiczne.pl>>

Częściowo bezpłatna wyszukiwarka grobów z terenu Polski. Wiele nazwisk z cmentarzy na dzisiejszej Ukrainie i Białorusi. Zdjęcia dostępne po zapłacie.

NIEBIESKA ESKADRA
<<www.niebieskaeskadra.pl/?control=2#>>

Baza cmentarzy i grobów polskich lotników poległych i zmarłych podczas wojny i po wojnie, rozsianych po całej świecie.

GROBONET
<<www.grobonet.com>>
Bezpłatna wyszukiwarka osób pochowanych na cmentarzach w całej Polsce.

CMENTARZE PŁOCKIE
<<www.historia.plock.ap.gov.pl/mpn.php?start=true>>

Baza danych Miejsca Pamięci Narodowej na terenie b. województwa płockiego zawiera informacje o miejscach pamięci narodowej znajdujących się na terenie działania Archiwum Państwowego w Płocku.

CMENTARZE TARNOPOLSKIE
<<http://cmentarzetarnopolskie.uksw.edu.pl/>>

Bezpłatna baza zinwentaryzowanych cmentarzy z dawnego województwa tarnopolskiego.

CMENTARZ ŁYCZAKOWSKI
<<https://cmentarzlyczakowski.pl/karty-nagrobkow/>>

Spis grobów na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

CMENTARZE NA ROSSIE W WILNIE
<<http://cmentarznarossie.uksw.edu.pl/>>

Bezpłatna baza zinwentaryzowanych cmentarzy z wileńskiego cmentarza na Rossie.

CMENTARZE NA BIAŁORUSI
<<http://www.graves.by/>>

Bezpłatna wyszukiwarka grobów na Białorusi.

POLEGLI WE FRANCJI
<<www.beskid.com/base/indexpl.php>>
Baza poległych podczas II wojny światowej we Francji.

BILLION GRAVES
<<www.billiongraves.com>>
Wyszukiwarka grobów z całego świata. Dostępna aplikacja na iOS i Androida.

POCHOWANI W MIEDNOJE (ROSJA)
<<www.moremaiorum.pl/miednoje/>>

Zdjęcia tabliczek z Cmentarza Wojennego w Miednoje.

OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ
<<www.ksiegicmentarne.muzeumkatynskie.pl>>

Księgi cmentarne ofiar Zbrodni Katyńskiej.

POLEGLI W POWSTANIU WARSZAWSKIM
<<www.1944.pl/powstancze-biogramy.html>>

Poszukiwanie miejscowości:

WYSZUKIWARKA PARAFII
<<www.katolik.pl/parafie/>>

Wyszukiwarka parafii wraz z informacją o adresie, dekanacie i diecezji.

WYSZUKIWARKA PARAFII
<<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1zwYwcXHsVgUW5cDUiPBnALYGkvE>>

Wyszukiwarka parafii wraz z informacją o adresie oraz dacie erygowania.

BAZA MIEJSOWOŚCI
<<www.kami.net.pl/kresy/>>

Baza miejscowości kresowych wraz ze wskazaniem kościołów różnych wyznań, powiecie i województwie oraz mapą.

RADZIMA.NET
<<www.radzima.net/pl/>>

Wyszukiwarka nazwisk i miejscowości na Litwie i Białorusi. Częściowo płatna.

SŁOWNIK GEOGRAFICZNY
<<www.dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/>>

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich jest bardzo pomocny w ustaleniu parafii dla miejscowości. Przy każdej znajduje się także krótki rys historyczny.

SKOROWIDZ MIEJSCOWOŚCI KRÓLESTWA POLSKIEGO
<<https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/edition/10794>>

Skorowidz miejscowości Królestwa Polskiego to alfabetyczny spis miast, wsi, folwarków, kolonii i wszystkich nomenklatur w guberniach Królestwa Polskiego wraz z parafią.

WYKAZ Z GALICJI
<<https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/edition/4909?id=4909&from=publication>>

Wykaz parafii z województwa austriackiego zawierający wszystkie miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicji, Wielkim Księstwie Krakowskim i Księstwie Bukowińskim z uwzględnieniem wszystkich zmian terytorialnych wydany w 1917 roku.

MAPA PARAFII KUL
<<http://hgisb.kul.lublin.pl/azm/pmapper-4.2.0/map_default.phtml?resetsession=ALL&config=wyznaniowa&language=pl>>

Mapa parafii stworzona przez pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na wyznania, a także poszczególne tereny i okresy.

MIEJSCOWOŚCI W PRUSACH
<<https://www.meyersgaz.org/place/10970054>>

Po wpisaniu miejscowości poznamy jej przynależność do parafii rzymskokatolickiej i ewangelickiej.

WYSZUKIWARKA PARAFII ŁUCK
<<http://agad.gov.pl/genealogia/luceoria.html>>

Baza danych zawiera blisko 5,5 tysiąca nazw miejscowości należących w połowie XIX wieku do parafii w diecezji łuckiej.

Bazy skanów:

SZUKAJWARCHIWACH.GOV.PL
<<https://szukajwarchiwach.gov.pl/>>

Jedna z największych baz genealogicznych. Obecnie gromadzi blisko 26 milionów skanów. Aktualizowana 3-4 razy w roku.

METRYKI.GENEALODZY.PL
<<www.metryki.genealodzy.pl/>>
Baza stworzona przez wolontariuszy. Bardzo dużo metryk z całej Polski, głównie województwa łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Ponad 6 milionów zdjęć.

POCZEKALNIA.GENEALODZY.PL
<<www.poczekalnia.genealodzy.pl>>
Zdjęcia metryk, które nie zostały jeszcze opracowane i dodane na metryki.genalodzy.pl.

GENBAZA
<<www.metryki.genbaza.pl>>

Bardzo duża baza metryk z archiwów kieleckich, Łodzi, Gdańska, Warszawy i Pelpina. Wymagana darmowa rejestracja.

KSIĘGI METRYKALNE LUBELSZCZYZNY
<<https://www.ksiegimetrykalne.pl/>>

Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594 – 1900 w świetle rejestracji metrykalnej.

FAMILY SEARCH:

Lublin i okolice:
<<www.bit.ly/2v7jhXi>>

Prawie 400 tys. metryk z Lubelszczyzny.

Łódź, Radom i okolice:
<<www.bit.ly/2v6ZtD4>>

Ponad 1,2 miliona metryk z okolic Łodzi i Radomia.

Łódź, Opole, Częstochowa, Wrocław i okolice:
<<www.bit.ly/2hwNnP0>>

Blisko 2 miliony metryk z okolic Częstochowy, Łodzi, Opola i Wrocławia.

Gliwice i okolice:
<<www.bit.ly/2utOAYI>>

200 tys. skanów akt rzymskokatolickich z Górnego Śląska.

Metryki ewangelickie:
<<www.bit.ly/2v96x0o>>
170 tys. metryk, głównie z parafii ewangelickich Górnego Śląska.

ARCHIWUM GŁÓWNE AKT DAWNYCH
<<www.agad.gov.pl/?page_id=1599>>
Spis zespołów z Archiwum Głównego Akt Dawnych. Wśród nich akta z archidiecezji lwowskiej, a także z obecnych obszarów Litwy i Białorusi. Akta grecko- i rzymskokatolickie.

GENEALOGIA W ARCHIWACH
<<www.genealogiawarchiwach.pl>>
Ponad 3 mln skanów akt metrykalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. Baza wciąż aktualizowana.

ARCHIWUM W CHMIELNIKCIM (UKRAINA)
<<https://dahmo.gov.ua/>>

Skany niektórych ksiąg metrykalnych zgromadzonych w archiwum.

ARCHIWUM W KIJOWIE (DAKO) (UKRAINA)
<<http://opisi.dako.gov.ua/web/index.php?r=site%2Fcfk>>

Skany niektórych ksiąg metrykalnych zgromadzonych w archiwum.

ARCHIWA Z UKRAINY – WIKISOURCE
<<https://uk.wikisource.org/wiki>>

Projekt realizowany prze Alexa Krakowsky’ego. Metryki z różnych archiwów Ukrainy, dostępne bezpłatnie w domenie publicznej.

CYFROWE ARCHIWUM ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

<<https://caak.upjp2.edu.pl/>>

Portal zawiera skany wybranych ksiąg metrykalnych i innych materiałów archiwalnych z terenu archidiecezji krakowskiej, diecezji bielsko-żywieckiej oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej.

RODZINA W ŹRÓDŁACH – POWIAT URZĘDOWSKI

<<https://zdjecia.rodzinawzrodlach.pl/>>

Skany ksiąg metrykalnych z parafii znajdujących się w obecnym powiecie urzędowskim.

KSIĘGI METRYKALNE Z DIECEZJI ŁUCKO-ŻYTOMIERSKIEJ

<<https://drive.google.com/drive/folders/1YPhxgRDi-RfMe_OXnNAQMD5ADq811J5G>>

Skany ksiąg metrykalnych z parafii znajdujących w dawnej diecezji łucko-żytomierskiej przechowywane w różnych archiwach ukraińskich, a zebrane i udostępniane dzięki staraniom Marcina Stręciwilk-Kowala.

KSIĘGI METRYKALNE Z ARCHIWUM LWOWSKIEGO

<<https://tsdial.archives.gov.ua/>>

Blisko 4000 jednostek archiwalnych z fondu (zespołu archiwalnego) nr 618 (księgi rzymskokatolickie). Skany są na bieżąco dodawane. W pozostałych fondach można odnaleźć inne materiały.

Strony poświęcone wojskowości:

Armia austriacka:

O ARMII OGÓLNIE:
<<www.kuk-wehrmacht.de/regiment/index.html>>

Strona poświęcona armii austriackiej, wraz z z garnizonami, wyglądem mundurów itp. Portal w języku niemieckim.

GARNIZONY AUSTRO-WĘGIER
<<www.bit.ly/2hxpyXe>>

Indeks garnizonów wojska austro-węgierskiego na ziemiach polskich.

LISTY STRAT I INNE
<<www.anno.onb.ac.at/anno-suche>>

Austriacka biblioteka narodowa, wśród zbiorów której znajdują się listy rannych żołnierzy wojska austro-węgierskiego oraz inne dokumenty związane z dawną monarchią.

ODZNACZENIA WOJSKOWE
<<www.mlorenz.at>>

Odznaczenia, mundury, ordery i inne szczegółowe informacje dotyczące armii austriackiej w latach 1900–1914.

Armia rosyjska:

O ARMII CARSKIEJ OGÓLNIE
<<www.regiment.ru>>

Strona poświęcona ogólnej historii armii carskiej. Tylko język rosyjski.

BIOGRAMY OFICERÓW
<<www.regiment.ru/bio/bio.htm>>

Biogramy carskich oficerów – ponad 9 tys. nazwisk.

MUNDURY CARSKIE
<<www.army.armor.kiev.ua/forma-2/rus-kavaler-07-14-1.shtml>>

Mundury rosyjskiej kawalerii w 1907 oraz 1914 roku.

WYKAZ ŻOŁNIERZY

<<www.bit.ly/2vBYe0l>>

Wykaz nazwisk w wojsku carskim.

MIESZKAŃSCY LUBELSZCZYZNY
<<http://poborowi.ltg.pl/>>

Spis mieszkańców Lubelszczyzny w armii carskiej.

Armia pruska:

BAZA ŻOŁNIERZY PRUSKICH
<<www.genoroots.com/pBrowUs.php>>

Bezpłatna wyszukiwarka żołnierzy pruskich odnotowanych w Deutsche Verlustlisten z 1914 roku. Wymagana rejestracja.

POLEGLI W ARMII PRUSKIEJ
<<wtg-gniazdo.org/straty.php>>

Bardzo ważna baza dla osób, których przodkowie walczyli w armii pruskiej. Indeks zawiera wszystkie nazwiska poległych, rannych i zaginionych publikowane w Kurierze Poznańskim od sierpnia 1914 do stycznia 1915 roku.

Wojsko polskie:

STRATY 1918-1920
<<www.genealodzy.pl/name-Straty.phtml>>

Straty żołnierzy polskich w latach 1918-1920. Blisko 50 tys. nazwisk.

LEGIONIŚCI PIŁSUDSKIEGO
<<www.wykaz.muzeumpilsudski.pl>>

Wykaz legionistów Józefa Piłsudskiego. Ponad 32 tys. wpisów. Baza cały czas aktualizowana.

ŻOŁNIERZE GEN. HALLERA

<<www.pgsa.org/polish-history/hallers-army-index/>>

Wyszukiwarka żołnierzy gen. Józefa Hallera.

Emigracja

ELLIS ISLAND
<<www.libertyellisfoundation.org/passenger>>

Baza osób zarejestrowanych w punkcie Ellis Island.

IMIGRANCI W KANADZIE
<<www.bit.ly/2ub6Ne5>>

Pomocne wykazy oraz informacje dla osób szukających krewnych, którzy osiedlili się w Kanadzie.

WNIOSKI NATURALIZACYJNE
<<www.naturalizationrecords.com>>

Wykaz osób, które złożyły wnioski naturalizacyjne w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie.

ANCESTRY.COM
<<www.ancestry.com>>

Portal posiada ogromną bazę danych osób przybyłych do Stanów Zjednoczonych – listy pasażerów, spisy powszechne, wykaz starających się o paszporty itp. Baza płatna.

MYHERITAGE
<<http://myheritage.pl/>>

Serwis gromadzący wiele informacji o migrantach m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Portal płatny.

IMIGRANCI  W AUSTRALII
<<http://www.naa.gov.au>>

Kolekcje osób, które osiedliły się w XIX i XX wieku w Australii.

IMIGRANCI  W AUSTRALII PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
<<www.immigrantships.net/ww2_au.html>>

Lista imigrantów przybyłych do Australii w trakcie i po II wojnie światowej.

GÓRNICY WE FRANCJI
<<www.bit.ly/2ubjAxk>>
Wykaz imienny górników zatrudnionych w kopalniach okręgu Douai. Wiele polskich nazwisk.

GENEANET
<<www.geneanet.org>>
Francuski portal genealogiczny. Bazy danych oraz drzewa genealogiczne innych osób.

GENEANET
<<www.retronews.fr/>>
Strona zawiera skany starych periodyków ale również Dzienników Urzędowych Republiki Francuskiej (z danymi indywidualnymi z akt stanu cywilnego).


Aktualizacja: 15.09.2023 r.

Total
0
Shares
1 comment
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Badania DNA w genealogii, akta przedsiębiorstw i poszukiwania żyjących krewnych w USA

Next Article

“Wielość instytucji w Warszawie znacząco skraca czas poszukiwań genealogicznych” [wywiad z Marią Klawe-Mazurową]

Related Posts