Archiwum wydań More Maiorum | Rok 2020

Nr 1 (84) | STYCZEŃ-MARZEC 2020

 1. Batalie sądowe o dostęp do ukraińskich archiwów. Wywiad z Alexem Krakovskim.
 2. Poszukiwania w Stanach Zjednoczonych. Spisy ludności.
 3. Księgi spowiedzi jako źródła do poszukiwań genealogicznych na Wołyniu.
 4. Skróty w austro-węgierskich listach strat.
 5. „Akta starszego notariusza sądu okręgowego w Grodnie” w zasobach Archiwum Państwowego w Białymstoku.
 6. Emigracja przodków a uzyskanie polskiego obywatelstwa.
 7. Akty stanu cywilnego sporządzane w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1808-1825. I. Zasady ogólne.
 8. Akty stanu cywilnego sporządzane w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1808-1825. II. Akty urodzenia.
 9. Sprawa Jakubowskiego. Niebywały proces sądowy z międzywojnia.
 10. Zanim wybuchło powstanie styczniowe…
 11. Siejanowscy, Kurtzowie i… Pałac Bielińskich.
 12. Szukaj w archiwach, czyli co kryją życiorysy i ankiety?
 13. Poczet archiwistów polskich: Oswald Balzer (1858-1933).
 14. Zadzim – czy pomoc nadejdzie na czas?
 15. Historia rodziny Sunderladów. Miasto: Iłża.
 16. „Na świecie było tyle dżum, co wojen”. O dawnych epidemiach.
 17. Genealogiczne nowości.
 18. Biblioteka genealoga.
 19. Wydarzenia dla genealoga.

Nr 2 (85) | KWIECIEŃ-CZERWIEC 2020

 1. Jak zabezpieczyć rodzinne archiwalia. Wywiad z Magdaleną Wiercińską.
 2. Poszukiwania w Stanach Zjednoczonych. Dokumenty związane z ubieganiem się o obywatelstwo.
 3. Kataster Karoliński jako źródło do badań nad dziejami rodziny.
 4. Metryki przechowywane w Urzędach Stanu Cywilnego na Ukrainie.
 5. Falerystyka – niedoceniona pomoc genealoga.
 6. Akta sądowe w poszukiwaniach genealogicznych na przykładzie archiwum suwalskiego.
 7. Studia podyplomowe z zakresu genealogii na UKSW.
 8. Akty metrykalne w postępowaniu o potwierdzenie polskiego obywatelstwa.
 9. Akty stanu cywilnego sporządzane w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1808-1825. III. Akty zgonu.
 10. Sąd orzekł. Jakie prawa dziedziczymy po przodkach?
 11. Trzecia strona konfliktu w Wielkiej Wojnie. Zabójcza grypa.
 12. Zanim wybuchło powstanie styczniowe…
 13. Ksawery Siejanowski (1821-1863): ekonom, poczthalter, ziemianin.
 14. O czym szumią listy, czyli wiedza o przodkach tkwi w epistolografii.
 15. Jak zorganizować spotkanie rodzinne?
 16. Jak rozmawiać ze świadkiem historii?
 17. Użytkownicy i właściciele nieruchomości wsi Nagoszyn pod koniec XVIII wieku w świetle Metryki Józefińskiej
 18. Malina – drugie życie perły powiatu.
 19. Historia rodziny Sunderladów. Zawód: adwokat.
 20. Śmiertelna hiszpanka na świecie.
 21. Genealogiczne nowości.
 22. Biblioteka genealoga.
 23. Wydarzenia dla genealoga.

Nr 3 (86) | LIPIEC-WRZESIEŃ 2020

 1. O potrzebie edukacji w badaniach genealogicznych wywiad z ks. prof. Waldemarem Graczykiem i Grzegorzem Biłosem.
 2. Poszukiwania w Stanach Zjednoczonych. Gdzie szukać ksiąg metrykalnych?
 3. Akta osobowe pracownika jako źródło dla genealoga.
 4. Spisy ludności na terenie Litwy. gdzie ich szukać?
 5. O przydatności dokumentów wojskowych w badaniach genealogicznych.
 6. Dowody posiadania polskiego obywatelstwa w zasobach archiwalnych.
 7. Akty stanu cywilnego sporządzane w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1808-1825. III. Akty małżeństwa. Część A: przed ślubem.
 8. Akta stanu cywilnego wśród Żydów w Królestwie Polskim.
 9. O cudzie z 1920 roku. projekt słuchowiska pt. Legionistka Hela.
 10. Zanim wybuchło powstanie styczniowe…
 11. Zdzisław Dytnerski (1912–1977): nauczyciel, strzelec, akowiec.
 12. Domek z adresem, czyli gdzie mieszkali przodkowie.
 13. Z wiejskiego gospodarstwa do stopnia kapitana.
 14. Imielno – cień dawnej świetności.
 15. Historia rodziny Sunderlandów. Miasto: Warszawa.
 16. Jak leczono dawniej choroby?
 17. Genealogiczne nowości.
 18. Biblioteka genealoga.
 19. Wydarzenia dla genealoga.

Nr 4 (87) | PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2020

 1. Jak badania DNA mogą pomóc w poszukiwaniach przodków? Wywiad z Arturem Martyką.
 2. Poszukiwania w Stanach Zjednoczonych. Jak odnaleźć żyjących krewnych?
 3. Mój przodek był przedsiębiorcą! Jak szukać informacji o jego działalności i firmie?
 4. Sposoby na odczytanie i tłumaczenie rosyjskich aktów z XIX wieku.
 5. Tajemnice rodzinne, które mogą utrudnić potwierdzenie polskiego obywatelstwa.
 6. Akty stanu cywilnego sporządzane w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w latach 1808-1825. III. Akty małżeństwa. Część B: ślub.
 7. O dawnych kalendarzach.
 8. Powstańcze początki z 1863 roku.
 9. Kuglerowie i Kozińscy: z dziejów majątku w Mstyczowie.
 10. Stary notes to skarb!
 11. Z wojny nigdy nie wrócił do Polski. Nie miał do kogo.
 12. Tułaczy los pradziada.
 13. Dwór – nie dwór. Kaszewska historia.
 14. Historia rodziny Sunderlandów. Zawód: fotograf.
 15. Krótka historia powstania nazwisk.
 16. Genealogiczne nowości.
 17. Biblioteka genealoga.
 18. Wydarzenia dla genealoga.