Archiwum wydań More Maiorum | Rok 2022

more maiorum

Nr 1 (92) | STYCZEŃ-MARZEC 2022

 1. Nowości w szukaj_w_archiwach.pl.
 2. Nowości w bazach genealogicznych.
 3. „Zagrożeniem dla ukraińskich archiwów nie są rakiety, a rosyjska grabież”. Wywiad z Adamem A. Pszczółkowskim.
 4. Siedemnasty Federalny Spis Ludności Stanów Zjednoczonych z 1950 roku dostępny online.
 5. Zapowiedzi przedślubne jako źródło do genealogii w Galicji.
 6. Drugi spadek po ks. Egidiuszu Russockim.
 7. Mystkowski. Prawdziwy dowódca powstania 1863 roku na Kurpiach.
 8. Wyniki „śledztwa” w sprawie legitymowania szlachectwa.
 9. Aleksander Miecznikowski – powstaniec 1863 roku. Poprawki do biografii.
 10. Paweł Kubisz – poeta, pisarz, działacz, buntownik.
 11. Podporucznik Wilhelm Olejnik (1897–1975): legionista i policjant. Część I.
 12. Historia rodziny Fabiańskich. Jak odkryłem dziedzictwo dziadka
 13. Marianna Górska ancestorka Gudeli – przyjaciół papieża.
 14. Pałac w Poddębicach w świetle archiwalnych dokumentów i w czasach współczesnych.
 15. Genealogiczne nowości.
 16. Biblioteka genealoga.
 17. Wydarzenia dla genealoga.

Nr 2 (93) | KWIECIEŃ-CZERWIEC 2022

 1. Nowości w szukaj_w_archiwach.pl.
 2. Nowości w bazach genealogicznych.
 3. Podstawowym zadaniem archiwów państwowych jest zabezpieczenie dziedzictwa dokumentacyjnego. Wywiad z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr. Pawłem Pietrzykiem.
 4. Jak ustalić, do jakiej parafii i urzędu stanu cywilnego należała wieś? Zabór pruski.
 5. Wizyta w kancelarii parafialnej a poszukiwania genealogiczne.
 6. Od składu tekstu do genealogii. O splocie zainteresowań Williama F. Hoffmana.
 7. Z praktyki sprawowania opieki nad dorosłą osobą przez C.K. Sąd Powiatowy w Kętach.
 8. W obronie praw Żydów w Królestwie Polskim.
 9. Czy Mickiewicz bywał w Turgielach?
 10. U schyłku życia Pawła Kubisza.
 11. Podporucznik Wilhelm Olejnik (1897–1975): legionista i policjant. Część II.
 12. Z Królestwa Polskiego na Wołyń. O migracji Fabiańskich.
 13. Rodzinna kaplica, która skrywa historie kilku pokoleń.
 14. Lotnik, ułan i marynarz, czyli rzecz o moich wujach.
 15. Zamek w Besiekierach – cztery legendy i rzeczywistość.
 16. Powieść z wątkiem genealogicznym [nowość].
 17. Genealogiczne nowości.
 18. Biblioteka genealoga.
 19. Wydarzenia dla genealoga.
 1. Nowości w szukaj_w_archiwach.pl.
 2. Nowości w bazach genealogicznych.
 3. Chciałbym przywrócić Polskiemu Towarzystwu Genealogicznemu należne miejsce w dyskursie o genealogii i archiwach. Wywiad z Prezesem PTG Michałem Zielińskim.
 4. Księga pamiątkowa i adresowa wygnańców wojennych z Galicji i Bukowiny 1914-1915 jako źródło genealogiczne.
 5. Chłopskie majątki i obowiązki. O przydatności Inwentarzy Dóbr Biskupich.
 6. Testamenty chłopskich przodków – jak mogą pomóc w naszych badaniach?
 7. Zrozumieć c.k. armię. Krótki przewodnik po słownictwie weteranów armii austro-węgierskiej.
 8. Księgi grodzkie i ziemskie I Rzeczypospolitej. Spis zespołów archiwalnych.
 9. „Dotknięta jest ciężką formą histerii, graniczącą z obłędem”. Helena Konopnicka i jej nieślubne dziecko.
 10. Rodzina Ferdynanda Zarzyckiego – generała, ministra, senatora i jej związki z Tarnowem.
 11. Ilu było Sokalskich w 1863 roku?
 12. Od Żyrardowa do Warszawy: słodki biznes Raszewskich.
 13. Dalsza część historii niezwykłej kaplicy rodzinnej.
 14. Tajemnicze żony Romana Fabiańskiego.
 15. Historia rodziny Żurkowskich. Część 1.
 16. Genealogiczne nowości.
 17. Biblioteka genealoga.
 18. Wydarzenia dla genealoga.

Nr 4 (95) | PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ 2022

 1. Nowości
 2. Nowości w szukaj_w_archiwach.pl.
 3. Nowości w bazach genealogicznych.
 4. „Dzięki badaniom genetycznym odkryłam wiele tajemnic rodzinnych”. Wywiad z Martą Sobotą.
 5. Z dawnego repertorium sądowego. Listy z lat trzydziestych XX wieku jako dowód w sprawie o alimenty,
 6. Prawo jazdy i dowód rejestracyjny przodka – co znajdziemy w archiwach?
 7. Na co umierali nasi przodkowie? O puchlinie i jej prawdopodobnych przyczynach.
 8. Jak odnaleźć informacje o przodku-gimnazjaliście z Galicji?
 9. Wizyta w kancelarii parafialnej a badania genealogiczne.
 10. Źródła do badań genealogicznych na terenie powiatu człuchowskiego i chojnickiego na Pomorzu.
 11. Sergiusz Piasecki – bandyta i utalentowany pisarz.
 12. Wesele u Rejmentów w Wolbórce.
 13. Powstanie styczniowe 1863 – trzeba pójść krok dalej.
 14. Nieśli wolność w harcerskich plecakach.
 15. Ostatnia część historii niezwykłej kaplicy rodzinnej.
 16. Historia rodziny Żurkowskich. Część 2.
 17. Recenzja książki „Kto zdradził Anne Frank”.
 18. Genealogiczne nowości.
 19. Biblioteka genealoga.
 20. Wydarzenia dla genealoga.