Gdzie szukać ksiąg metrykalnych? Wykaz baz i stron w poszczególnych województwach

ksiąg metrykalnych

Liczba funkcjonujących baz ksiąg metrykalnych i indeksów urodzonych, zaślubionych i zmarłych może być przytłaczająca. Poniżej zawarte zostały najbardziej przydatne linki do stron z indeksami lub skanami ksiąg metrykalnych w poszczególnych województwach.

Informacja o zaborze stanowi tylko wskazówkę, jakich ksiąg metrykalnych na danym terenie można się spodziewać. Niektóre obszary obecnych województw nie należały do zaborów sensu stricto, a były częścią np. Królestwa Prus czy Monarchii Habsburskiej.

Księgi metrykalne: województwo dolnośląskie

Zabór: pruski.

Województwo opolskie

Zabór pruski i niewielki obszar w zaborze rosyjskim:

 1. Geneteka.
 2. Archiwum Państwowe w Opolu (szukajwarchiwach.gov.pl).
 3. Archiwum Diecezji Opolskiej (Family Search – tylko CHR) lub wizyta osobista.
 4. Ancestry – East Prussian (płatne) – księgi USC po roku 1874 z berlińskiego archiwum.
 5. Archion.de – księgi ewangelickie (płatne).

Województwo śląskie

Zabory: pruski, rosyjski i austriacki

Księgi metrykalne: województwo małopolskie

Zabór austriacki, częściowo rosyjski i Wolne Miasto Kraków

 1. Geneteka.
 2. Archiwum Narodowe w Krakowie + oddziały (szukajwarchiwach.gov.pl), część ksiąg metrykalnych z obszaru województwa małopolskiego znajduje się w Archiwum Państwowym w Katowicach.
 3. Archiwum Kurii Metropolitarnej w Krakowie – dostęp tylko w czytelni archiwalnej, Archiwum Diecezjalne w Tarnowie – dostęp w czytelni lub w Centrach Historii Rodziny (Family Search), Archiwum Diecezji Bielsko-Żywieckiej – księgi metrykalne wyłącznie w parafiach.
 4. Biblioteka Cyfrowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego.
 5. Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Krakowskiej (link).

Województwo podkarpackie

Zabór: austriacki

 1. Geneteka.
 2. Archiwum Państwowe w Rzeszowie + oddziały, Archiwum Państwowe w Przemyślu (skany) (szukajwarchiwach.gov.pl).
 3. Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu – tylko zlecenie kwerendy, spis na rok 1928 rok – ekstrakty metrykalne, oryginały ksiąg metrykalnych (od strony 47 – zaginęły w trakcie II wojny światowej), Archiwum Diecezjalne w Tarnowie – dostęp w czytelni lub w Centrach Historii Rodziny (Family Search), Archiwum Diecezji Rzeszowskiej – dostęp na miejscu; księgi metrykalne także w poszczególnych kancelariach parafialnych.

Województwo lubelskie

Zabór: rosyjski

 1. Geneteka.
 2. Lubgens.
 3. Archiwum Państwowe w Lublinie (Lubelskie Archiwum Cyfrowe) + oddziały (szukajwarchiwach.gov.pl).
 4. Archiwum Diecezji Lubelskiej (księgi metrykalne dostępne w Family Search), Archiwum Diecezji Siedleckiej (księgi metrykalne w parafiach).
 5. Księgi metrykalne w z Lubelszczyzny w latach 1582-1900.
 6. Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej.

Księgi metrykalne: województwo podlaskie

Zabór: rosyjski oraz Cesarstwo Rosyjskie

 1. Geneteka.
 2. Projekt Podlasie.
 3. Jamiński Zespół Indeksacyjny.
 4. Archiwum Państwowe w Białymstoku + oddziały (szukajwarchiwach.gov.pl), oddział Łomża w GenBazie.
 5. Archiwum Archidiecezji Białostockiej – dostęp do ksiąg metrykalnych tylko w czytelni, Archiwum Diecezji Drohiczyńskiej – dostęp do ksiąg metrykalnych tylko w czytelni, Archiwum Diecezji Łomżyńskiej – dostęp w czytelni lub w Centrach Historii Rodziny (Family Search).
 6. Księgi metrykalne z dawnego archidiakonatu białostockiego są dostępne na poczekalnia.genealodzy.pl.

Województwo warmińsko-mazurskie

Zabór: pruski

 1. Geneteka.
 2. Family Search – indeksy + poszukiwanie miejscowości w katalogu.
 3. Archiwum Państwowe w Olsztynie (skany) + oddziały, (szukajwarchiwach.gov.pl).
 4. Archiwum Archidiecezji Warmińskiej – dostęp na miejscu, Archiwum Diecezji Elbląskiej – dostęp na miejscu, część ksiąg w Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – możliwość kwerendy osobistej lub zleconej.
 5. Projekt Warmia.
 6. NamenIndex – tylko w języku niemieckim.
 7. Archion.de – księgi ewangelickie (płatne).

Województwo pomorskie

Zabór: pruski

 1. Geneteka.
 2. PomGenBaza.
 3. Archiwum Państwowe w Gdańsku (GenBaza) + oddziały, Archiwum Państwowe w Malborku (szukajwarchiwach.gov.pl).
 4. Archiwum Diecezji Pelplińskiej – możliwość uzyskania zdjęć metryk lub osobistej kwerendy, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – możliwość kwerendy osobistej lub zleconej, Archiwum Archidiecezji Gdańskiej.
 5. Ancestry – księgi metrykalne ewangelickie z terenu Pomorza (dostęp płatny).
 6. Archion.de – księgi ewangelickie (płatne).

Województwo zachodniopomorskie

Zabór: pruski

 1. Geneteka.
 2. Wyszukiwarka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.
 3. Archiwum Państwowe w Koszalinie (GenBaza), Archiwum Państwowe w Szczecinie + oddziały (szukajwarchiwach.gov.pl), oddział w Słupsku (GenBaza).
 4. Ancestry – East Prussian (płatne) – księgi USC po roku 1874 z berlińskiego archiwum.
 5. Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie, Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
 6. Ancestry – księgi metrykalne ewangelickie z terenu Pomorza (dostęp płatny).
 7. Archion.de – księgi ewangelickie (płatne).

Księgi metrykalne: województwo lubuskie

Zabór: pruski

 1. Geneteka.
 2. Poznan-Project.
 3. BaSIA.
 4. Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim (szukajwarchiwach.gov.pl).
 5. Ancestry – East Prussian (płatne) – księgi USC po roku 1874 z berlińskiego archiwum.
 6. Family Search – katalog.
 7. Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – możliwość osobistej kwerendy.
 8. Archion.de – księgi ewangelickie (płatne).

Województwo wielkopolskie

Zabór: częściowo pruski, częściowo rosyjski

 1. Geneteka.
 2. Poznan-Project.
 3. BaSIA.
 4. Archiwum Państwowe w Poznaniu + oddziały, Archiwum Państwowe w Kaliszu (dropbox), przygraniczne miejscowości w Archiwum Państwowym w Łodzi (szukajwarchiwach.gov.pl).
 5. Archiwum Archidiecezji Poznańskiej – możliwość zlecenia kwerendy lub w Centrach Historii Rodziny (Family Search), Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie – znacząca część dokumentacji dostępna w Family Search – katalog, Archiwum Diecezji Kaliskiej.
 6. Archion.de – księgi ewangelickie (płatne).

Województwo łódzkie

Zabór: rosyjski

 1. Geneteka.
 2. Część danych z miejscowości przygranicznych w Poznan-Project i BaSIA.
 3. Archiwum Państwowe w Łodzi (GenBaza) + oddziały, Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim + oddziały, Archiwum Państwowe w Płocku + oddziały, Archiwum Państwowe w Warszawie (oddział łowicki) (szukajwarchiwach.gov.pl).
 4. Archiwum Diecezji Łowickiej – możliwość zamówienia skanów konkretnych metryk, Archiwum Archidiecezji Łódzkiej – możliwość samodzielnej kwerendy, część zasobu w Family Search – wyszukiwanie poprzez katalog, część dokumentacji w Archiwum Diecezji Włocławskiej możliwość samodzielnej kwerendy lub w Centrach Historii Rodziny – wyszukiwanie poprzez katalog, część w Archiwum Diecezji Radomskiej – dostęp w Family Search poprzez katalog.

Księgi metrykalne: województwo świętokrzyskie

Zabór: rosyjski

 1. Geneteka.
 2. Wyszukiwarka Świętogen.
 3. Archiwum Państwowe w Kielcach (GenBaza) + oddziały (szukajwarchiwach.gov.pl), oddział sandomierski w GenBazie.
 4. Archiwum Diecezjalne w Kielcach – część dostępna w GenBazie, część tylko w czytelni archiwum, Archiwum Diecezji Sandomierskiej.

Województwo kujawsko-pomorskie

Zabór: częściowo pruski, częściowo rosyjski

 1. Geneteka.
 2. Genealogiawarchiwach.pl – niektóre księgi metrykalne częściowo zindeksowane.
 3. Archiwum Państwowe w Toruniu + oddziały, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy + oddziały (szukajwarchiwach.gov.pl).
 4. Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej – możliwość kwerendy osobistej lub zleconej, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie – znacząca część dokumentacji dostępna w Family Search, Archiwum Diecezji Bydgoskiej.

Województwo mazowieckie

Zabór: rosyjski

 1. Geneteka.
 2. Księgi metrykalne z powiatu garwolińskiego – tylko indeksy wykonane przez Garwolińską Grupę Indeksacyjną.
 3. Archiwum Państwowe w Warszawie + oddziały, Archiwum Państwowe w Płocku + oddziały (szukajwarchiwach.gov.pl), oddział w Grodzisku Mazowieckim (GenBaza), oddział w Mławie (GenBaza), odział w Pułtusku (GenBaza).
 4. Archiwum Archidiecezji Warszawskiej – skany w metryki.genealodzy.pl, Archiwum Diecezji Warszawsko-Praskiej – możliwość zamówienia zdjęcia metryki, Archiwum Diecezji Łowickiej – możliwość zamówienia skanów konkretnych metryk, Archiwum Diecezji Siedleckiej (księgi metrykalne w parafiach).
Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article
konferencja

Święto genealogów w Warszawie [konferencja genealogiczna]

Next Article

Powieść z wątkiem genealogicznym [nowość]

Related Posts