Niedostępne księgi parafialne z diecezji wileńskiej już wkrótce online!

fot. vilnensis.lt

Dla wielu poszukiwaczy rodzinnych, których korzenie sięgają terenów obecnej Litwy, dużym problemem pozostaje dostęp do akt metrykalnych. Choć część litewskiego zasobu dostępne jest w serwisie Family Search oraz w portalu Epaveldas, niektóre księgi nadal znajdują się wyłącznie w archiwach litewskich.

Litewskie Państwowe Archiwum Historyczne ukończyło pierwszy etap digitalizacji ponad 700 ksiąg metrykalnych z 37 parafii. Prace, realizowane przez 10 specjalistów, trwały zaledwie 2 miesiące.

Księgi już od jesieni tego roku dostępne będą w Czytelni Dokumentów Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego. Od 2021 roku dostęp do nich ma być możliwy także przez Internet.

Księgi litewskie: metryki z 1640 roku

Pierwszy nośnik ze zdigitalizowanymi dokumentami w środę, 28 sierpnia, główny archiwariusz Litwy Ramojus Kraujelis przekazał arcybiskupowi wileńskiemu Gintarasowi Grušasowi.

O tym, jakie skarby kryje litewskie archiwum, może świadczyć fakt, że odnaleziono księgi parafialne z XVII wieku. Są to m.in. akta chrztów z m. Święciany z 1640 roku oraz o 15 lat młodsza księga metrykalna z kościoła w Hoduciszkach. Pośród archiwaliów zachowały się także dokumenty z podpisami biskupów i papieża, zdjęcia, paszport i nawet pieniądze – 500 rubli.

Główny archiwariusz Litwy Ramojus Kraujelis: powiedział:

Mamy taki plan, że za zgodą kurii biskupiej w końcu września dokumenty te zostaną udostępnione w Czytelni Dokumentów Cyfrowych Litewskiego Archiwum Historycznego.

Jak informuje portal wilnoteka.lt, w ciągu 2 lat zdigitalizowane zostaną dokumenty również z sześciu pozostałych diecezji Litwy. Wówczas powstanie czytelnia cyfrowa, z której internetowo korzystać będą mogli wszyscy zainteresowani, również mieszkający za granicą.

Księgi litewskie: zdjęcia z parafii

30 maja 2016 roku została podpisana umowa między Biurem Arcybiskupa Litwy a Konferencją Biskupów Litewskich. Porozumienie dotyczyło digitalizacji ksiąg metrykalnych w parafiach Kościoła katolickiego. Jej zapisy zapewniają możliwość sfotografowania wszystkich rejestrów starszych niż 100 lat, list parafian i pozostałych ksiąg.

Arcybiskup wileński Gitaras Grušas dodał, że do podległej mu kurii często zwracają się osoby zainteresowane swoim pochodzeniem. Czasami wgląd do ksiąg jest niemożliwy ze względu na zły stan zachowania ksiąg.

Wyniki pierwszego etapu digitalizacji dokumentów metrycznych Kościoła katolickiego na Litwie zostały zaprezentowane zainteresowanym w środę 28 sierpnia w Sali Wystaw i Edukacji Archiwów Litewskich w Wilnie.

Dzięki temu projektowi odtworzenie genealogii rodzin wileńskich będzie stało przed badaczami otworem.

Na podstawie: wilnoteka.lt, vilnensis.lt

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Duchoborcy i skopcy - wątek polski w rosyjskich sektach

Next Article

[wrześniowy numer More Maiorum] Polacy w armii austro-węgierskiej i przodkowie-kolejarze

Related Posts