Stanach Zjednocznych

Spis ludności Stanów Zjednoczonych z 1950 roku dostępny online

W Stanach Zjednoczonych dobiegło końca wielkie odliczanie. 1 kwietnia 2022 roku zostały odtajnione informacje zebrane podczas federalnego spisu ludności w 1950 roku. Tego dnia, dokładnie po 72 latach od jego przeprowadzenia, opublikowane arkusze spisowe.

W ramach trwających od kilku lat przygotowań Archiwa Narodowe (National Archives) wykonały m.in. cyfrowe kopie arkuszy spisowych zawierających informacje na temat ponad 150 milionów osób stanowiących ówczesną populację USA. Gdzie jest dostępny jest spis? I jak będzie wyglądał proces indeksacji?

Spis z 1950 roku: 140 tysięcy rachmistrzów

1 kwietnia 1950 roku 140 tysięcy rachmistrzów odwiedziło gospodarstwa domowe na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Ich zadaniem było uzyskanie odpowiedzi na 20 pytań skierowanych do każdej osoby zamieszkującej kraj. Zbierano informacje na temat adresu zamieszkania, miejsca położenia budynku mieszkalnego (czy znajdował się on na farmie), relacji w stosunku do głowy domu, rasy, płci, wieku, stanu cywilnego, miejsca urodzenia, posiadania amerykańskiego obywatelstwa (jeśli osoba urodziła się poza USA), stanu zatrudnienia, liczby przepracowanych godzin w ciągu ostatniego tygodnia, zawodu, sektora rynku oraz formy zatrudnienia.

Pojedynczy arkusz spisowy mieścił odpowiedzi udzielone przez 30 respondentów. Analogicznie do spisu z 1940 roku, przygotowano zestaw pytań pogłębiających przeznaczony dla osób, które zostały zapisane w liniach o numerach 4, 9, 14, 19, 14 i 29. Dzięki temu uzyskano bardziej szczegółowe informacje na temat 20 proc. społeczeństwa.

Nowe, szczegółowe pytania

Dodatkowe pozycje dotyczyły miejsca zamieszkania przed rokiem, miejsca urodzenia rodziców, szczegółów związanych z edukacją, pytano także o liczbę przepracowanych tygodni w 1949 roku, liczbę tygodni poświęconych na szukanie zatrudnienia, czy przychodu osiągniętego w 1949 roku z różnych źródeł. Mężczyźni udzielali informacji na temat służby wojskowej i udziału w obu wojnach światowych oraz innych konfliktach zbrojnych.

Respondentowi zapisanemu w linii o numerze 29 zadawano ponadto jeszcze kilka bardziej szczegółowych pytań. Jeśli osoba nie pracowała obecnie – proszono o wskazanie poprzedniego zawodu, sektora oraz formy zatrudnienia. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, dopytywano, czy wstępowały one w związek więcej niż raz, oraz jak długo pozostają w obecnym stanie cywilnym. Jeśli respondentem była kobieta, udzielała informacji o liczbie urodzonych dzieci.

Każdy z rachmistrzów odpowiadał za zebranie informacji od osób mieszkających w obrębie przydzielonego mu okręgu spisowego (Enumeration District, ED). Wielkość każdego z okręgów została ustalona w taki sposób, aby jeden rachmistrz był w stanie odwiedzić wszystkie domostwa na obszarach miejskich w ciągu 2 tygodni, a w obszarach wiejskich – w ciągu 30 dni.

Autor: Dominik Pactwa.

To tylko 30 proc. artykułu. Dalsza część znajduje się w dostępnym bezpłatnie numerze 1 (92)/2022 kwartalnika genealogicznego More Maiorum, który możesz pobrać poniżej:

Zapisz się do genealogicznego newslettera

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

DRAMAT genealoga. Dowiódł, że jego praprababcia nie miała dzieci!

Next Article
archiwalia rodzinne

Jak zabezpieczyć rodzinne archiwalia? [wywiad]

Related Posts