More Maiorum

O kwartalniku More Maiorum

Łacina przez setki lat używana była w Kościele katolickim. Podczas poszukiwań genealogicznych, szczególnie w okresie przedrozbiorowym, każdy historyk rodzinny dotrze do dokumentów sporządzonych w tym właśnie języku. Lecz nie tylko księgi metrykalne były zapisywane po łacinie. Akta sądowe, notarialne i wszelka dokumentacja zapisywana była właśnie dawnych językiem urzędowym, jakim była łacina. Dlatego też nazwa magazynu genealogicznego ma swoje pochodzenie w łacinie. More Maiorum to związek frazeologiczny tłumaczony jako: obyczajem przodków.

W tych dwóch słowach znajdujemy wszystko, co można powiedzieć o genealogii. Ponieważ ustalanie dziejów rodzinnych, to nie tylko daty i miejsca narodzin, ślubów i zgonów, lecz także życie naszych przodków – ich troski, szczęście, tragedie rodzinne i codzienne zmagania z przeciwnościami losów. Chcemy, by dzięki publikowanym artykułom w More Maiorum poznali Państwo nie tylko narzędzia badawcze, lecz także zgłębili historie różnych rodzin.

W lutym 2013 roku okazał się pierwszy numer More Maiorum . Od tego czasu opublikowanych zostało blisko 100 numerów magazynu. Do grudnia 2019 roku tytuł był wydawany w formie miesięcznika – każdego dziesiątego dnia miesiąca. Od 2020 roku nowy numer magazynu publikowany jest co kwartał.

Czym jest More Maiorum?

More Maiorum to jedyny kwartalnik genealogiczny dostępny w Internecie bez żadnych ograniczeń!

To także największy portal genealogiczny w polskojęzycznym Internecie. Łącznie kilkaset artykułów, dziesiątki porad, mnóstwo wiedzy i tysiące historii rodzinnych.

More Maiorum to magazyn, w którym można znaleźć dziesiątki wywiadów z rodzinnymi historykami, zawodowymi genealogami, prezesami regionalnych towarzystw genealogicznych, twórcami lokalnych witryn historyczno-genealogicznych.

To zbiór kilkudziesięciu opracowanych genealogii znanych Polaków. Niektóre wywody przodków sięgają XVI wieku. Każde opracowanie zawiera skany wszystkich dostępnych metryk, które dotyczą antenatów badanej osoby.

More Maiorum to wielki poradniki dla wielu badaczy rodzinnej historii. W periodyku publikujemy pomoce dla genealogów, „szybkie” przewodniki po najważniejszych portalach, oferujących tworzenie własnych drzew genealogicznych, a także tłumaczenia metryk z języka niemieckiego, rosyjskiego i łaciny, a także wiele, wiele innych.

To unikalne miejsce, w którym można odnaleźć artykuły prawnicze, poświęcone dla genealogów. Prawo o aktach stanu cywilnego, pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie czy adopcja, nie będą już tylko nic nie mówiącymi wyrazami.