Jak wyglądał dawny rosyjski atestat – świadectwo przebiegu służby? [skany i tłumaczenie]

fot. prywatne archiwum Autora

Leopold Kleofas Paszkowski rozglądał się za znalezieniem pracy, aby utrzymać swoich rodziców. Ojciec Leopolda – Jan (mój dziadek), uczestniczył wraz z braćmi w walkach powstańczych 1863 roku na Wołyniu, za co, na podstawie ukazu carskiego z 10 grudnia 1865 r., skonfiskowano mu majątek szlachecki. Rodzina pozostała bez środków do życia.

Po ukończeniu Gimnazjum Realnego w Łucku, Leopold rozpoczął naukę zawodu „geometry” (obecna nazwa – geodeta). Od 1904 roku praktykował u miejscowych geometrów prowadzących prywatne biura miernicze. Później, na mocy Dekretu Departamentu z dnia 27 stycznia 1910 roku, został przyjęty do służby cywilnej, do “Gławnogo Uprawlenia Zemleustrojstwa i Zemledelia” na posadę starszego geometry ziemleustroitelnych komisji Guberni Ołonieckiej (obecna nazwa: Rosyjska Republika Karelii – Petrozawodsk).

Pozwoliło mu to uniknąć „branki” do armii carskiej.

Na mocy dekretu “Gławnogo Uprawlenia Zemleustrojstwa i Zemledelia” z dnia 25 sierpnia 1913 roku został zwolniony ze służby na własną prośbę i powrócił do Łucka, gdzie kontynuował pracę w prywatnych biurach mierniczych w Łucku, aż do wybuchu I wojny światowej w końcu lipca 1914 roku.

Atestat – dokument w języku rosyjskim przedstawiający przebieg służby Leopolda Paszkowskiego:

A T E S T A T (=świadectwo, poświadczenie)

Na mocy Dekretu Jego Cesarskie Mocy z Ołonieckiej Gubernialnej czertożnoj nadano ten atestat.

Byłemu starszemu geodecie ziemleustroitielnych komisji Guberni Ołonieckiej, nie mającemu czynu Leopoldowi s. Jana Paszkowskiemu w tym, że jak ze spisu o jego o służbie cywilnej wynika, że on się urodził 25 września 1879 roku, wyznania rzymskokatolickiego, odznaczeń nie posiada. Wynagrodzenie roczne miał 1500 rubli, z których: pensja 600 rubli, wyżywienie 600 rubli, zakwaterowanie 300 rubli. Pochodzi z mieszczan, majątku ani dziedzicznego ani nabytego nie posiada. Wykształcenie otrzymał średnie. Na mocy Dekretu Departamentu z dnia 27 stycznia 1910 roku pod Nr 291 został przyjęty do służby cywilnej do Gławnogo Uprawlenia Zemleustrojstwa i Zemledelia na posadę geodety ziemleustroitelnych komisji Guberni Wołyńskiej, z 1910 roku stycznia 27 dnia.  Na mocy Dekretu Gławnogo Uprawlenia Zemleustrojstwa i Zemledelia z dnia 20 lipca 1913 roku pod Nr 9 obejmował posadę starszego geodety ziemleustroitelnych komisji Guberni Ołonieckiej, z dnia 20 marca 1913 roku. Na mocy Dekretu Głanogo Uprawlenia Zemleustrojstwa i Zemledelia z dnia 25 sierpnia 1913 roku pod Nr 10, zwolniony od służby, na własną prośbę, z dnia 10 lipca 1913 roku. W wyprawach wojskowych przeciwko nieprzyjaciela nie uczestniczył oraz w wojnach. Wzyskani nie miał. Czas wakacyjny nie wykorzystał i nie brał urlopów. Kawaler. W czym Ołoniecka czertezna poświadcza odciskiem pieczęci oraz podpisem. Opłata skarbowa pobrana.

Miasto Pietrozawodsk,

1914 roku 19 lipca.

Gubernator /-/ nazwisko nieczytelnie

Gubernialny geodeta /-/ nazwisko nieczytelnie

Inżynier /-/ nazwisko nieczytelnie

(miejsce pieczęci)

sekretarz /-/ L. Pikin

Autor: Zenon Paszkowski


Jeśli chciałbyś/chciałabyś opublikować swoją historię rodzinną, wyślij ją na adres redakcja@moremaiorum.pl

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

7 porad naszych pradziadków, czyli jak dożyć późnej starości? [poradnik z 1912 roku]

Next Article

Sztuczny ptak, bocian i latawiec – jak na samolot reagowali nasi przodkowie?

Related Posts