Nowy budynek Archiwum Państwowego w Łodzi za prawie 70 mln złotych. Porozumienie z samorządem miejskim

Przykładowa wizualizacja koncepcji architektonicznej nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi

W środę 20 marca o godzinie 14.30, w roku 100-lecia sieci archiwów państwowych, w obecności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka, zostanie podpisana – przez Prezydent Miasta Łodzi Hannę Zdanowską i dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi Piotra Zawilskiego – umowa o zamianie nieruchomości.

Porozumienie odpowiada na potrzeby obu sygnatariuszy. Na jego mocy budynek byłego ratusza miejskiego przy placu Wolności 1 – należący aktualnie do Skarbu Państwa, a pozostający w trwałym zarządzie Archiwum Państwowego w Łodzi – znajdzie się ponownie we własności samorządu. Łódzkie archiwum zyska w zamian nieruchomość, na której będzie mogło wybudować nowoczesną siedzibę.

Cieszę się, że uzgodnienia między łódzkim magistratem a archiwum państwowym znalazły pozytywny finał i cenne dokumenty historyczne zyskają godne miejsce ich przechowywania

– mówi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, którego resort jest dysponentem finansów przeznaczonych na budowę nowego budynku archiwum.

Nowe archiwum

Miasto Łódź przedstawiło do zamiany szereg miejsc, na których byłoby możliwe podjęcie przedsięwzięcia. W wyniku negocjacji, archiwum przyjęło propozycję niezabudowanej nieruchomości przy placu Dąbrowskiego 19 (powierzchnia ok. 4500 m²), w zamian za którą przekazuje dwa budynki: ratusza przy placu Wolności 1 oraz placówkę przy
al. Piłsudskiego 33.

Moim marzeniem od lat jest, by ratusz był prawdziwą perłą Placu Wolności

– komentuje podpisanie porozumienia prezydent Miasta Łodzi, Hanna Zdanowska.

Przykładowa wizualizacja koncepcji architektonicznej nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi

Oferowana działka pozwala na wybudowanie obiektu o powierzchni użytkowej odpowiadającej potrzebom Archiwum Państwowego w Łodzi (ok. 8000-9000 m² powierzchni użytkowej) zdolnej pomieścić 45 km bieżących akt, co powinno zabezpieczyć jego potrzeby na najbliższe 30 lat. Obecnie zasób Archiwum Państwowego w Łodzi wynosi prawie 1,5 mln jednostek aktowych mierzących 16,5 kilometra bieżących akt. Znajdujące się w archiwum materiały archiwalne pochodzą głównie z XIX i XX w. z obszaru dawnej guberni piotrkowskiej i obecnego województwa łódzkiego. Charakterystyczne dla archiwum łódzkiego są akta dawnych fabryk, instytucji bankowych i kredytowych. Jest tu też dokumentacja getta łódzkiego będąca jedynym na świecie tak doskonale zachowanym zbiorem okresu Holocaustu. W archiwum znajdują się także akta instytucji wymiaru sprawiedliwości, szkół, rodzinno-majątkowe, partii politycznych z  lat 1945-1990 oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych. Cennym uzupełnieniem zasobu są druki i pisma ulotne, dyplomy cechowe, dokumenty ikonograficzne, kartograficzne oraz teatralia łódzkie.

Tworzy się kolejny punkt na mapie archiwów oraz realna wizja stworzenia bezpiecznych warunków do długotrwałego gromadzenia, konserwacji i udostępniania materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Łodzi. Podpisanie porozumienia jest pierwszym krokiem do poprawy obecnej sytuacji, a co niezwykle ważne, ma to miejsce w roku jubileuszu stulecia utworzenia sieci archiwalnej

– podkreśla Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Budynek gotowy w 2024 roku

Obecnie, sięgające korzeniami roku 1927 archiwum, zajmuje 3 budynki, z których żaden nie spełnia współczesnych standardów przewidzianych dla obiektów archiwalnych.

W nowo wybudowanym obiekcie oprócz magazynów i pomieszczeń administracyjnych znajdą się: multimedialna czytelnia, sale wystawienniczo-edukacyjne, pracownie digitalizacji i konserwacji. Inwestycja pozwoli na poprawę warunków przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych , a także przyczyni się do lepszej obsługi mieszkańców i instytucji z Łodzi i regionu dzięki koncentracji całości zasobu w jednym miejscu przy bardzo dobrej lokalizacji i skomunikowaniu.

Dzięki podpisanemu porozumieniu łódzkie archiwum zyskuje ogromną szansę na poprawę warunków funkcjonowania. Chcemy postawić nowy obiekt godny miejsca, w którym się znajdzie, gwarantujący właściwe warunki opieki nad zbiorami archiwalnymi i umożliwiający łatwiejszy do nich dostęp

– podsumowuje dyrektor Archiwum Państwowego w Łodzi Piotr Zawilski.

Przykładowa wizualizacja koncepcji architektonicznej nowej siedziby Archiwum Państwowego w Łodzi

Zgodnie z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy nowy budynek ma architektonicznie nawiązywać do sąsiadującego Teatru Wielkiego i Sądu Okręgowego. Szacowany koszt inwestycji to ok. 67 mln zł. Środki na budowę będą pochodzić z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2024 roku.

Źródło: informacja prasowa

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Jak NIE pisać kroniki rodzinnej? [poradnik genealoga]

Next Article

Akta szkolne jako źródło wiedzy o przodkach. Co w nim znajdziemy?

Related Posts