Regulamin strzelania do gołębi AD 1885

W internetowych bibliotekach cyfrowych odnaleźć można wiele ciekawych dokumentów – w tym regulaminy. Przedstawialiśmy już “Regulamin jazdy na rowerze”, ale czy widzieliście kiedyś “Regulamin strzelania do gołębi”?

Regulamin ten został wydany w 1885 r. w Sankt Petersburgu. Określał zasady strzelania do gołębi. Składał się z 26 paragrafów, w których poruszane były kwestie użycia odpowiedniej broni, naboi oraz poprawnego zachowania strzelca.

Regulamin strzelania do gołębi.

S.-Petersburg 1885

§1
Strzelanie do gołębi odbywa się z dubeltówek wszystkich rodzajów. Największy dopuszczalny kaliber — 10-ty. Najlepszy rozmiar śrutu — Nr 5-ty*).

§2

Naboje z metalową siatką lub innym sposobem specjalnie przygotowane w celu zwiększenia zasięgu strzału — zabronione, za wyjątkiem użycia koncentratorów.

§3

We wszystkich przypadkach, kiedy wystrzał okazuje się nieskuteczny, pozostaje inny gołąb.

*- Nabój z 7 ½ gram prochu i 36 gram śrutu.

Gołębia, który upadnie przed linią zalicza się jako zabitego.

Gołębia, który raz wyleci za linię — pudło.

§4

Strzelec wywołany zostaje przez prowadzącego listę sekretarza i powinien niezwłocznie udać się na wskazane mu miejsce w odpowiedniej odległości. Nogi nie mogą przechodzić za linię oznaczającą wyznaczony dystans.

§5

Strzelba nie może być na ramieniu do otwarcia klatki. Łoże powinno być poniżej ramienia tak, żeby było widoczne z tyłu w prześwicie między tułowiem i ręką.

§6

Jeśli strzelcowi przeszkodzi ktokolwiek z publiczności lub konkurent, lub jakiekolwiek nieprzewidziane, nadzwyczajne zdarzenie będzie przyczyną chybienia, strzelec ma prawo prosić sędziów, aby dać mu drugiego gołębia, i sędziowie mogą tak zdecydować.

§7

Strzelec stojący na miejscu mówi: „Dawaj”. Jeżeli klatka otworzy się przed wypowiedzeniem tego słowa, strzelec ma prawo przyjąć gołębia lub odmówić, odwracając się plecami do klatki. Lecz jeśli odda strzał, to drugiego gołębia nie ma prawa otrzymać.

§8

Jeśli klatka otworzy się, a gołąb nie wyfrunie, strzelec może go przyjąć lub odmówić, według uznania.

§9

Jeśli strzelec zabije gołębia na ziemi, kiedy on nie wydostał się jeszcze z klatki — strzał nieważny. Jeśli strzelec pierwszym strzałem spudłuje na ziemi, a drugim zabije gołębia w locie — strzał nieważny. Jeżeli strzelec spudłuje w wyżej wymienionych przypadkach jednym lub dwoma wystrzałami, zalicza się mu pudło. Wreszcie, jeśli strzelec nie wyrzeka się siedzącego gołębia, ma prawo raz otworzyć klatkę, wycelować w ptaka, ale w każdym przypadku ptak zalicza się jako zabity tylko wtedy, kiedy zastrzelony zostanie w locie.

§10

Strzelec ma prawo otrzymać drugiego gołębia, jeśli zdarzy się niewypał. Wtedy ma obowiązek pokazać sędziom niewystrzelony nabój.

§11

Strzelec nie ma prawa otrzymać drugiego gołębia, jeśli wystrzał nie nastąpił z jego winy, to jest strzelba nie była nabita; nie były założone kapiszony, lub kurki nie były odciągnięte.

§12

Jeżeli pierwszy strzał będzie niewypałem, a strzelec odda drugi, w przypadku spudłowania traci prawo do drugiego gołębia, za wyjątkiem takiego przypadku, kiedy i drugi wystrzał będzie niewypałem.

§13

Jeśli drugi strzał to niewypał, strzelec, który spudłował za pierwszym wystrzałem ma prawo otrzymać drugiego gołębia. W tym przypadku, po sprawdzeniu niewystrzelonego naboju strzelbę ładuje się ponownie na oba wystrzały, ale pierwszy strzał ładuje się prochem, a drugi — również śrutem.

§14

Oba wystrzały na raz, salwa, zakazane. Jeśli gołąb zabity, strzał niezaliczony. Jeśli gołąb odleci — pudło.

§15

Jeżeli strzelba nie jest dwulufowa, a po komendzie „Dawaj” otworzy się więcej niż jedna klatka, strzelec ma prawo odmówić wystrzału. Jeśli jednak wystrzeli, to nie prawa więcej zgłaszać pretensji.

§16

Gołąb powinien być koniecznie zabity w locie, za wyjątkiem takiego przypadku, kiedy strzelec dobija go drugim wystrzałem na ziemi. Obsługa, specjalnie do tego wyznaczona, lub pies przy strzelnicy powinni podnieść i przynieść zabitego ptaka. Użycie jakiegokolwiek narzędzia do podjęcia ptaka surowo zabronione. Gołąb zalicza się jako zabity tylko wtedy, kiedy upadł za linią i obsługa lub pies wezmą go i przyniosą.

§17

Strzelec, który zszedł ze stanowiska po pierwszym strzale traci prawo do drugiego strzału.

§18

Za wystrzał do gołębia do tyłu, lub w stronę patrzących, za linię wyznaczoną przez sędziów oznaczoną chorągiewkami zalicza się pudło, choćby gołąb był zabity.

§19

Strzelec, który zabił gołębia z dystansu mniejszego niż wyznaczony mu przez sędziów, i któremu udowodniono to przed wyjściem kolejnego strzelca, ma obowiązek strzelać jeszcze raz z wyznaczonego dystansu.

§20

Średni kaliber dla obliczenia rozstawienia przyjmuje się jako 12. Przy kalibrze jedenastym należy cofnąć się od wyznaczonego dystansu o jeden arszyn. Przy kalibrze dziesiątym należy cofnąć się od wyznaczonego dystansu o dwa arszyny. Przy kalibrze czternastym należy skrócić wyznaczony dystans o jeden arszyn. Przy kalibrze szesnastym należy skrócić wyznaczony dystans o dwa arszyny. Kaliber mniejszy niż dziesiąty zakazany, a przy kalibrze większym niż szesnasty żadnego ułatwienia nie stosuje się.

§21

Przy strzelaniu podwójnym otwiera się dwie klatki, w każdej po jednym gołębiu. Jeśli otworzy się trzy lub więcej klatek, to strzelec ma prawo odmówić strzału; lecz jeśli wystrzeli, to nie może zgłaszać pretensji i kolejnych gołębi nie może otrzymać.

§22

Przy strzelaniu podwójnym zwycięzcą zostaje ten, kto zabije większą liczbę gołębi, bez zwracania uwagi na ilość oddanych strzałów.

§23

Przy strzelaniu podwójnym, jeśli pierwszy strzał to niewypał, strzelec rozpoczyna strzelanie podwójne od nowa. Jeżeli drugi strzał to niewypał, rezultat pierwszego strzału zalicza się jako ważny. W przypadku pudła przy pierwszym strzale, strzelec ładuje jedną lufę i strzela do jednego gołębia.

§24

Jeżeli przy strzelaniu podwójnym otworzy się jedna tylko klatka, to w każdym przypadku strzelec zaczyna od nowa.

§25

Jeśli po pierwszym strzale, którym gołąb został zabity, drugi ptak siedzi na klatce i nie leci, nie zwracając uwagi na oddany strzał, lub jeśli strzelec zabije go siedzącego, daje mu się drugiego ptaka i on strzela jednym strzałem do jednego gołębia.

a) Za strzelanie do ptaków nie w kolejności, lub nie w locie, nakłada się karę w wysokości 5 rubli.

b) Za strzelanie z miejsca do tyłu, lub nie w stronę linii wyznaczonej chorągiewkami, nakłada się karę w wysokości 50 rubli, i za gołębia, choćby i zabitego zapisuje się pudło.

c) Jeśli strzelec oddając drugi strzał zejdzie z miejsca, nakłada się karę w wysokości 5 rubli.

d) Jeśli strzelec przechadza się po strzelnicy ze strzelbą w rękach nie będąc wezwanym na stanowisko, nakłada się karę w wysokości 5 rubli.

e) Jeśli strzelec idzie na swoje stanowisko, lub wraca z niego z nabitą bronią, nakłada się karę w wysokości 5 rubli.

f) Strzelby ładowane kapiszonami do lufy nabija się na miejscu, z którego się strzela. Tamże ładuje się nabojami strzelby z zamkami. Niespełniający wymagań niniejszego punktu podlegają karze w wysokości 5 rubli.

Tłumaczenie: Krzysztof Nizioł

Oryginalny regulamin w języku rosyjskim dostępny tutaj

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Previous Article

[recenzja] "Śladami zapomnianych bohaterów"

Next Article

Marcowy numer More Maiorum!

Related Posts