Przyczynek do genealogii śp. Julii Hartwig [skan aktu chrztu poetki]

Julia Hartwig, fot. Mariusz Kubik, Wikimedia Commons

14 lipca 2017 roku w Gouldsboro w Pensylwanii zmarła Julia Hartwig – polska poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej. W czasie wojny łączniczka Armii Krajowej. Córka fotografa. Skąd pochodziła rodzina Hartwigów?

Ojciec – Ludwik Hartwig – urodził się w 1881 roku w Kijowie. Pochodził z typowo rzemieślniczej rodziny. Jako syn stolarza ze Lwowa, ich sytuacja finansowa nie była najlepsza. Po ukończeniu szkoły powszechnej przy kościele św. Katarzyny w Odessie Ludwik rozpoczął naukę w zakładzie fotograficznym Jakuba Tyraspolskiego jako czeladnik fotograficzny. Matka Ludwika – Maria Szmidt, była córką Aleksandra, urodziła się w Suwałkach. W akcie urodzenia zapisano, że pradziadek Julii Hartwig był strażnikiem dochodów skarbowych tabacznych w Suwałkach.

Akt urodzenia Marii Schmidt, Suwałki rok 1860

W 1903 roku wyjechał do Moskwy. Był już wówczas żonaty, to tam urodziła się co najmniej jedna z jego córek – Zofia. Zaledwie 3 lata po przyjedzie, kupując własny sprzęt fotograficzny, założył samodzielny zakład fotograficzny, który prowadził do 1917 roku.

Przyjazd do Lublina

Trudna sytuacja porewolucyjnej Rosji zmusiła rodzinę Hartwigów do wyjazdu. Ludwik, razem z żoną Marią oraz dziećmi: Walentym, Edwardem, Heleną i Zofią wyjechał do Polski. Ich miejscem docelowym był Lublin. Tutaj przez 2 lata pracował jako fotograf wojskowy 23 Pułku Piechoty. Rok po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, utworzył swój własny zakład przy ulicy Narutowicza 19. Ten prowadził przez ponad 15 lat. W 1928 roku brał udział w organizowaniu cechu fotografów. Julia Hartwig wspominała zawsze, że ojciec był bardzo zaangażowany w swoją pracę, potrafił nawet zatrzymać pochód aby wykonać jak najlepsze zdjęcie.

To w Lublinie urodziła się najmłodsza córka państwa Hartwigów – Julia. Do lubelskiej parafii św. Jana, we wrześniu 1921 roku przyszedł Ludwik Hartwig – 38-letni fotograf. W obecności świadków, okazał dziewczynkę urodzoną 14 sierpnia z jego małżonki Marii z Biriuków. Dziecku nadano imię Julia. Chrzestnymi byli Walenty i Zofia Hartwigowie, prawdopodobnie starsze rodzeństwo Julii.

Akt urodzenia Julii Hartwig, parafia św. Jana w Lublinie, rok 1921

Łączniczka AK

Julia Hartwig w wieku 15 lat opublikowała swój pierwszy wiersz. W czasie II wojny światowej była łączniczką Armii Krajowej, a także uczestniczką podziemia życia kulturalnego. W latach 1942-1944, na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studiowała polonistykę i romanistykę.

Przez 3 lata przebywała we Francji – była stypendystką rządu francuskiego i urzędniczką w dziale kulturalnym Ambasady Polskiej w Paryżu. Po powrocie, w latach 1952–1969 była autorką słuchowisk nadawanych w Polskim Radiu.

Od 1970 do 1974 roku, wraz z mężem Arturem Międzyrzeckim, mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Prowadziła wykłady na Uniwersytecie Ottawy oraz Carleton University w Kanadzie. W 1979 roku ponownie przebywała w USA na zaproszenie Departamentu Stanu. W 1989 roku była członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie.

W 2009 roku otrzymała honorowe obywatelstwo Lublina, a 6 lat później Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznał jej tytuł doktora honoris causa.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Ponad 2,5 miliona nowych skanów w szukajwarchiwach.pl! [wykaz udostępnionych metryk]

Next Article

10 powodów, dla których NIE warto interesować się genealogią ;-)

Related Posts