Regulamin prostytucyi AD 1915

Cyfrowe biblioteki kryją wiele ciekawych książek, gazet, pocztówek, zdjęć, a także oficjalnych regulaminów. Niektóre z nich poruszają kwestie, które do dzisiaj budzą wiele emocji, a co dopiero 100 lat temu!

REGULAMIN
dotyczący prostytucyi
dla
miasta Piotrkowa

Ze względu na zdrowotność (…) wydaje się w sprawach prosytucyjnych dla miasta Piotrkowa następujące zarządzenia:

1

Nadzór nad prosytucyą (…) będzie powierzony urzędnikowi c. (cesarskiej) i k. (królewskiej) Komendy obwodowej (…) Postępowanie z prostytutkami ma być stanowcze, przytem jednak ludzkie.

2

Do uprawiania prosytucyi będą dopuszczane tylko kobiety po ukończeniu 16. roku życia. Małoletnie (…) tylko za zezwoleniem ojca (…)

(…)

4

Każda prostytutka otrzyma książeczkę zdrowia, zaopatrzoną w jej fotografię, wedle wzoru 2. do której dołączone jest pouczenie o zachowaniu się prostytutek (…)

5

Oględziny lekarskie mogą być uskuteczniane tylko przez lekarza, którego wyznacz c. i k. Komenda obwodowa. Prostytutki, dotknięte chorobami płciowemi muszą się bezwarunkowo poddać leczeniu w szpitalu, zaś leczenie prywatne jest wykluczone. (wykreślono >>) Wyjątkowo mogłoby być udzielone pozwolenie na prywatne leczenie, gdyby prostytutka, dotknięta taką chorobą mogła tu mieszkać w domu rodzicielskim, a rodzice daliby zupełną rękojmie, że nie będzie ona przez czas leczenia się w ich mieszkaniu oddawać się mężczyznom.

(…)

7

(…) W mieszkaniu ma każda prostytutka mieć hegar*. W wspólnych mieszkaniach wystarczy jeden hegar na 4 osoby, każda z nich jednak ma mieć własną kankę**.

*hegar – narzędzie stosowane w medycynie, mające postać okrągłego w przekroju walca ze stali nierdzewnej (rzadziej szkła lub twardej gumy) o określonej średnicy. Stosowane są w położnictwie do poszerzania średnicy kanału szyjki macicy

**kanka – metalowa rurka stosowana w medycynie, służąca jako końcówka przyrządów do wykonywania irygacji jelit lub pochwy.

8

(…) Przy udzielaniu pozwolenia prostytutkom na zamieszkanie w pewnym domu, należy na to zważać, by to mieszkanie nie byłowbezpośredniej blizkości domu poświęconego służbie Bożej, zakładu naukowego, lub przy ulicy uczęszczanej przez lepszą publiczność. (…)

(…)

10

Obcowanie z młodzieńcami, poniżej 18 roku życia, jest wzbronione

11

W tych pokojach, w mieszkaniach prostytutek, w których one uprawiają prostytucyę, nie wolno umieszczać na ścianach obrazów świętych, obrazów panujących, lub dygnitarzy.

(…)

13

Nie wolno przechadzać się prostytutkom po ulicy Kaliskiej, która stanowi promenadę miejscowej publiczności, aniteż uczęszczać do publicznych lokali, jak restauracyj, cukierń i kawiarń znajdujących się przy tej ulicy. (…)

14

 Kobiety, które nie stoją pod nadzorem sanitarno-policyjnym t.j. nie posiadają książeczki zdrowia, a zostaną przydybane na uprawianiu tajnego nierządu, winien urzędnik wykonujący nadzór nad na prostytucyą, zawezwać do urzędu, zażądać od nich usprawiedliwienia ich trybu życia i po raz pierwszy upomnieć do poprawy z zagrożeniem, że w razie ponownym będą z urzędu zarejestrowane jako prostytutki i poddane pod kontrolę sanitarno-policyjną. (…)

Jako znamiona uprawiania tajnej prostytucyi należy uważać następujące wypadki:

(…)

        b) jeśli kobieta odwiedza samozamieszkujących mężczyzn lub zostanie przydybana w towarzystwie mężczyzny w pokoju hotelowym, publicznej łazience, lub gościnnej separatce, a dotyczący mężczyzna poda, że go z nią nie łączy poważny stosunek

        c) jeżeli kobieta (…) wabi ich w tym celu (nierządu) do swego mieszkania

        d) (…) Małoletnie kobiety przydybane na uprawianiu tajnej prostytucyi należy odstawić do rodziców (…)

15

Te zarządzenia należy przeczytać (…) prostytutkom przy sposobności ich zarejestrowania, przyczem należy im oznajmić, że przekroczenie tychże, będzie karane aresztem od jednego do czternastu dni.

Piotrków, dnia 15. Marca 1915

C. i k. Komenda obwodowa

Pełny regulamin dostępny jest w cyfrowej bibliotece Polona

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article

Biblioteka ... na cmentarzu!

Next Article

Adam – szczęśliwiec, który nie miał teściowej. Słownik prawdy z 1905 r.

Related Posts